Điều Khoản Sử Dụng - Future Brand Việt Nam

Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Trước khi bạn sử dụng trang web này, bạn cần đọc kỹ các điều khoản sử dụng này để hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Chấp nhận điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Bản quyền

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, hình ảnh, biểu tượng, video, âm thanh và đồ họa đều được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ và luật bản quyền. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Sử dụng dịch vụ

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp liên quan đến việc sử dụng trang web. Bạn không được sử dụng trang web để xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác.

Tài khoản người dùng

Nếu bạn đăng ký một tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và hợp pháp. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động được thực hiện từ tài khoản của bạn và nên giữ bảo mật thông tin đăng nhập của mình. Chúng tôi có quyền khóa tài khoản của bạn nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào từ tài khoản của bạn.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của bạn, trừ khi bắt buộc pháp luật hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc của khách hàng.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi này trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi đã được áp dụng, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mới.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ được cung cấp trên trang web. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ luôn hoạt động liên tục và không có lỗi.

Luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi trang web của chúng tôi hoạt động. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết thông qua các phương tiện pháp lý thích hợp.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về các điều khoản sử dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.