Quyền Riêng Tư - Future Brand Việt Nam

Quyền Riêng Tư

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại và thông tin tài khoản ngân hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và để liên lạc với bạn liên quan đến các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn.
  2. Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không bán, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
  3. Cập nhật thông tin cá nhân: Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào trang cá nhân của bạn.
  4. Sử dụng cookie: Chúng tôi sử dụng cookie để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và cung cấp dịch vụ tốt hơn. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép chúng tôi nhận ra bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.
  5. Thông tin liên lạc: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.