Khóa học Brand Marketing Foundations: Nền tảng xây dựng thương hiệu cơ bản

KHÓA HỌC BRAND MARKETING FOUNDATIONS: NỀN TẢNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CƠ BẢN

Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Giới thiệu về khóa học

Khóa học Brand Marketing Foundation: Nền tảng xây dựng thương hiệu cơ bản, dành cho các bạn Junior và Newbie đang có định hướng theo ngành Brand Marketing hay Branding và có mong muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực này hoặc là bổ sung thêm kiến thức ứng tuyển thành công vào vị trí Brand Marketing tương ứng.

Tại Việt Nam phần lớn bộ phận Brand Marketing chỉ có ở các công ty quy mô lớn. Còn về phía các công ty có quy mô vừa và nhỏ thì họ chưa chú trọng đầu tư và nếu có thì bộ phận Brand Marketing chỉ khoảng từ 1 đến 3 người.

Thì đây là một thách thức “rất lớn” đối với các bạn Junior và newbie, vì để có được một Job Brand Marketing các nhà tuyển dụng đòi hỏi các bạn cần nắm vững kiến thức, hiểu rõ cách thức triển khai công việc xây dựng thương hiệu. 

Để giúp bạn có được thành công khi ứng tuyển vào vị trí Brand Marketing, nội dung khóa học sẽ chia sẻ cho bạn kiến thức nền tảng, mô tả sơ về công việc Brand Marketing. Cụ thể:

 • Hiểu đúng khái niệm và công việc làm brand Marketing là làm gì.
 • Nẵm rõ 4 yếu tố cơ bản cấu thành nên một thương hiệu.
 • Các chiến lược Brand Marketing cơ bản, và cách triển khai chiến lược.
 • Những chia sẻ về kinh nghiệm nhập môn trong vị trí Brand Marketing.

Đây là 4 nội dụng một khi đã nắm vững sẽ giúp Junior và Newbie rất nhiều trong việc ứng tuyển thành công vị trí Branding hay Brand Marketing mà bạn mong muốn. Chi tiết về nội dung khóa học các bạn có xem ở phần mô tả bên dưới, để biết rõ hơn nội dung chúng tôi chia sẻ.

Show More

What Will You Learn?

 • Hiểu đúng khái niệm và công việc làm Brand Marketing là làm gì.
 • Nẵm rõ 4 yếu tố cơ bản cấu thành nên một thương hiệu.
 • Các chiến lược Brand Marketing cơ bản, và cách triển khai chiến lược.
 • Những chia sẻ về kinh nghiệm nhập môn trong vị trí Brand Marketing.

Course Content

Chapter 1: Hiểu đúng về Brand Marketing
Mục tiêu: Giúp học viên nắm được vai trò của Brand Marketing là gì? Từ đó đút kết định nghĩa và công việc Brand Marketing

 • Hiểu và biết công việc Brand Marketing
  02:10

Chapter 2: Làm quen 4 yếu tố hình thành nên thương hiệu
Mục tiêu: Học viên phải nắm rõ được 4 yếu tố cơ bản và cách xây dựng như thế nào? Để đi sâu hơn chi tiết các đầu công việc sẽ đảm nhận

Chapter 3: Các chiến dịch Brand Marketing cơ bản và cách triển khai
Mục tiêu: Học viên hiểu được 3 chiến lược Brand Marketing cơ bản vì đây là phần nội dung nhà tuyển dụng sẽ hỏi ứng viên cho vị trí.

Chapter 4: Kinh nghiệm nhập môn Brand Marketing cho Junior và Newbie
Mục tiêu: Phần chia sẻ từ giảng viên để giúp học viên có những chuẩn bị đầu tiên khi làm ở vị trí Brand Marketing